Algemene Voorwaarden

Wie zijn we

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als  je reacties hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Coachrelatie – Privacy Statement

U gaat een samenwerking aan met Guy Kerstens. Daarmee kiest u voor een gedegen professionele begeleiding bij vragen die gaan over leven en werk. 

Samenwerken betekent dat gegevens uitgewisseld worden en ook dat informatie wordt vastgelegd. Informatie die te maken heeft met uw situatie en uw vraagstelling.

Dat vergt zorgvuldigheid van mijn kant in het bewaken van uw privacy. En daar gaat dit privacy statement over. Hieronder leest u hoe ik omga met uw gegevens en informatie.

 

ALGEMEEN

Als algemeen uitgangspunt kunt u erop vertrouwen dat de gegevens die u mij ter beschikking stelt tussen u en mij blijven. Ik zal nooit gegevens die u betreffen delen met anderen dan met u zelf, tenzij de wet mij daartoe dwingt.

Dat geldt ook wanneer u niet zelf opdrachtgever bent. Dat is bijvoorbeeld wanneer uw werkgever, een vriend of een familielid de begeleiding betaalt. Wanneer u niet zelf opdrachtgever bent zal ik nooit gegevens die wij uitwisselen delen met de opdrachtgever.

Waar gaat het over? Over welke gegevens hebben we het? Hieronder geef ik aan welke gegevens ik vastleg en hoe ik dat doe. Ook leest u hoe lang ik gegevens bewaar.

 

CONTACTGEGEVENS

Wat zijn contactgegevens

Uw naam (voor en achternaam), e mail adres, adres en telefoonnummer noteer ik zodat ik u kan bereiken.

Waar bewaar ik de contactgegevens

Contactgegevens staan in een contactpersonenlijst op mijn computer en op mijn mobiele telefoon. Deze beide apparaten zijn beveiligd met een wachtwoord dat niemand anders kent dan ik zelf. Tussen mijn computer en mijn mobiele telefoon worden deze gegevens gesynchroniseerd via iCloud.

Ik maak regelmatig een backup die ik op mijn kantoor bewaar. De backup is beveiligd met een wachtwoord dat niemand anders kent dan ik zelf.

Contactgegevens zijn onderdeel van het Cliëntdossier (zie hierna).

Hoe lang bewaar ik de contactgegevens

Contactgegevens bewaar ik tot op het moment waarop u mij verzoekt deze gegevens te wissen.

 

CONTRACTGEGEVENS

Wat zijn contractgegevens

Dit zijn de offerte en opdracht of opdrachtbevestiging, alsmede de correspondentie daarover.

Waar bewaar ik de contractgegevens

Contractgegevens staan op mijn computer en in het cliëntdossier.

Ik maak regelmatig een backup die ik op mijn kantoor bewaar. De backup is beveiligd met een wachtwoord dat niemand anders kent dan ik zelf.

Hoe lang bewaar ik de contractgegevens?

Contractgegevens worden gedurende zeven jaar na het evaluatiegesprek bewaard.

Contractgegevens zijn onderdeel van het Cliëntdossier (zie hierna).

 

WERKGEVEVENS

Wat zijn werkgegevens

Dit betreft alle inhoudelijke informatie zoals bijvoorbeeld:

 • Correspondentie tussen u en mij en eventueel opdrachtgever wanneer dat iemand ander is dan u.
 • Persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie die in de loop van onze samenwerking ter sprake komen.
 • Rapportages door mij samengesteld.
 • Mijn eigen aantekeningen van de gesprekken die ik met u voer.
 • Rapportages en informatie van anderen over u die u mij ter beschikking stelt, bijvoorbeeld:
  • rapportage van een andere hulpverlener,
  • rapportage van een assessment of psychologisch onderzoek,
  • rapportage van een test of profiel (Insights, MDI, MBTI, et cetera),
  • medische gegevens die u met mij deelt,
  • et cetera.

Waar bewaar ik de werkgegevens

Werkgegevens zijn er in digitale vorm die ik op mijn computer bewaar en in papieren vorm die ik in een cliëntenmap bewaar.

Ik maak regelmatig een backup van het digitale deel. Deze backup bewaar ik op mijn kantoor, deze backup is beveiligd met een wachtwoord dat niemand anders kent dan ik zelf.

De papieren cliëntenmap bewaar ik in een afgesloten kast op mijn kantoor waartoe alleen ik toegang heb.

Hoe lang bewaar ik de werkgegevens

Werkgegevens worden bewaard tot zes maanden na ons laatste gesprek, dat is meestal het evaluatiegesprek.

Wanneer u dat wilt kunt u mij na dat laatste gesprek opdracht geven de werkgegevens of delen daarvan eerder te wissen c.q. te vernietigen. Dat dient u schriftelijk of per e mail te doen.

Digitale gegevens worden gewist, papieren gegevens worden naar een gecertificeerd archiefvernietigingsbedrijf gebracht.

Natuurlijk kunt u gegevens en informatie die u mij gegeven heeft op elk moment terugvragen. Ik zal u betreffende stukken dan in het eerstkomende gesprek overhandigen of u komt deze op afspraak ophalen in Arnhem. Ik zal nooit stukken per post, per mail of anderszins verzenden. U tekent voor ontvangst.

HET CLIËNTDOSSIER

Ik houd van elke cliënt een cliëntdossier bij. Dat dossier bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Contactgegevens
 • Contractgegevens
 • Werkgegevens

U heeft te allen tijde inzage in uw eigen cliëntdossier. Inzage geschiedt op afspraak op mijn kantoor in Heemstede. Het cliëntdossier of onderdelen daarvan zal nooit per post of op andere wijze worden verzonden.

ONLINE GEGEVENS

Websitebezoek

Wanneer u de website van Guy Kerstens bezoekt  zullen er geen cookies geplaatst worden om uw bezoek en uw bezoekersgedrag te monitoren. Zo maak ik geen gebruik van analyse software die bijhoudt wat u als bezoeker op de website leest of welke onderdelen u bezoekt.

Aanmeldgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit vult u een aantal gegevens in die relevant zijn voor mij om met u in contact te komen en u te informeren over de activiteit of het programma. 

Aan het einde van elke activiteit en elk programma zal ik u vragen of ik uw gegevens mag bewaren in mijn contactpersonenlijst (zie contactgegevens). Wanneer u daar op dat moment niet uitdrukkelijk toestemming voor geeft zal ik uw gegevens wissen. Uitzondering hierop zijn de contractgegevens (zie hiervoor) die ik gedurende de wettelijke termijn bewaar in mijn administratie.

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u toestemming geeft neem ik uw voornaam, achternaam en e mail adres op in mijn mailinglijst ten behoeve van nieuwsbrieven en nieuwsuitingen. Ik maak daarbij gebruik van het mailingprogramma Mailchimp. Uw voornaam, achternaam en e mail adres zijn dan opgeslagen in de database van Mailchimp. 

U kunt online te allen tijde uw gegevens wijzigen en/of wissen.

Tussen Guy Kerstens en Mailchimp is een overeenkomst opgesteld waarin Mailchimp zich gecommiteerd heeft te voldoen aan de Europese regelgeving rondom het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens.