Ik ben Guy,

opgegroeid in het Gooi, de jongste uit een gezin met vier jongens. Bij ons thuis was er veel competitie onderling. Ik heb mij als kind gelukkig gevoeld, maar ook verdriet gekend. Ik heb gevochten voor een plek in de schijnwerpers omdat ik dacht deze nodig te hebben. Ik heb geleerd om om te gaan met verlies. Ik heb geleerd dat het tonen van emoties, blijdschap maar ook verdriet, zeer waardevol is voor jezelf. Ik ben er van overtuigd dat je kunt veranderen als je in staat bent om je manier van denken te veranderen.

Al meer dan 20 jaar coach ik, train ik, manage ik mensen tijdens veranderingsprocessen. Dit deed ik in senior management rollen bij (inter-) nationale organisaties. Meer dan 20 jaar werk ik aan het veranderen van bestaande processen en diensten, van A naar B, waarbij de mens altijd centraal staat. In mijn werk overtuig ik mensen om nieuwe dingen te leren,  hun werk meer te verrijken. Ik daag mensen uit om uit hun comfort zone te komen waardoor ze  nieuwe energie vinden.  Ik geef mensen zelfvertrouwen door te werken aan hun  kennis. Niet alleen vak-kennis maar ook de kennis over henzelf. Wie ben je, wat zijn je kernkwaliteiten en hoe kun je deze inzetten in je huidige leven.

Coach Practitioner

De opleiding Coach Practitioner biedt mij een stevig fundament; zowel professioneel als privé. Ik beschik over een gedegen basis aan coachende vaardigheden en ik heb kennis van verschillende methodieken en invalshoeken. Ik hebt inzicht in mijn eigen belemmeringen, kwaliteiten en overlevingsstrategieën. Ik kan beter omgaan met mijzelf, met anderen en met (lastige) situaties; Ik kent mijn kwaliteiten, gedragingen, gedachten, gevoelens en eventuele weerstanden; Ik kan omgaan met feedback; Ik beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en technieken. Ik heb geleerd om ‘meester’ te zijn over mijzelf als instrument in interactie met anderen: de basis voor coaching en counseling; Ik ben mij bewust van de context waarin ik coach en weet de consequenties vakkundig te hanteren. Ik ben in staat anderen op coachende wijze te inspireren en te motiveren.

TPLC

Transformational Presence Leiderschap & Coaching. Het TPLC-programma is een vernieuwende, ‘cutting-edge’ coachingsbenadering voor leiderschap en coaching in het bedrijfsleven, overheid, zorg en onderwijs over de hele wereld. Effectief, impactvol en transformatief leiderschap en coachen in de hedendaagse snel veranderende wereld vraagt om nieuwe vaardigheden en instrumenten als ook bredere capaciteiten voor bewustwording en waarneming. TPLC gaat direct naar de essentie van omstandigheden en situaties, identificeert het zich ontvouwende potentieel en gaat vervolgens een partnerschap aan met dat potentieel. Op die manier ontdek je een duidelijk pad voorwaarts; een weg die ons leidt naar een wereld die wél werkt. TPLC is een eigentijdse aanpak van transformationeel leiderschap en coaching. Een essentiële set van vaardigheden voor het navigeren van de complexiteit in de huidige, snel veranderende en onzekere wereld.